Slik unn­går du å opp­gi pass­ord et­ter hvi­le

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS -

Jeg er inn­for­stått med at jeg må opp­gi pass­ord når jeg star­ter ma­ski­nen, men jeg har satt den til å gå i hvile­mo­dus et­ter fem mi­nut­ter for å spa­re strøm – og da vir­ker det litt me­nings­løst å måt­te opp­gi pass­ord hver gang jeg skal vek­ke den til live igjen. Er det mu­lig å slip­pe det?

Det er det. Du kan spe­si­fi­se­re nøy­ak­tig hva som skal til for at ma­ski­nen skal be om pass­ord. Her vi­ser vi hvor­dan du sør­ger for å unn­gå på­log­ging et­ter hvile­mo­dus.

3 I me­ny­en øverst vel­ger du Ald­ri 3 . Der­med 2 blir du ald­ri mer bedt om å log­ge på når ma­ski­nen har va­ert i hvile­mo­dus.

1 2 1 Skriv på­logg 1 i søke­fel­tet. Velg End­re på­log­gings­kra­ve­ne 2 .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.