Hvor­dan fjer­ner jeg pro­gram­met?

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS -

Bit­de­fen­der Anti Ransomwa­re lar seg ikke slet­te fra pc-en. Selv om jeg av­instal­le­rer pro­gram­met i Kon­troll­pa­nel, duk­ker det fort­satt opp. Hva skal jeg gjø­re for å slet­te det?

Det fin­nes ikke noe eget verk­tøy for å av­instal­le­re nett­opp det­te pro­gram­met fra Bit­de­fen­der. Der­imot plei­er det å fun­ge­re hvis du in­stal­le­rer pro­gram­met på nytt og så av­instal­le­rer det. Da kan også de sis­te pro­gram­res­te­ne bli fjer­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.