Hjelp! Noen sen­der epost i mitt navn

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS -

Jeg har opp­da­get at noen har sendt en meng­de epost­mel­din­ger til folk i adresse­lis­ten min, til og med i mitt navn! Jeg har fått en mas­se spørs­mål fra ven­ner og kjen­te om hva det går ut på. Hva skal jeg sva­re, og hva skal jeg gjø­re for å sik­re meg? Jeg bru­ker Gmail.

Kon­to­en er til­syne­la­ten­de hack­et, slik at en frem­med har fått til­gang til adresse­lis­ten din – og da er det dess­ver­re en en­kel sak for hack­er­ne å late som det er deg som står bak mel­din­gen. Det førs­te du bør gjø­re, er å byt­te pass­ord, slik vi vi­ser her. De­ret­ter kan du sen­de en mel­ding til alle på kon­takt­lis­ten og be­kla­ge det som har skjedd, slik at de vet at det ikke var du som sto bak den opp­rin­ne­li­ge mel­din­gen.

3 Med totrinns­be­kref­tel­se må du god­kjen­ne det hvis noen he­ret­ter 2 log­ger på kon­to­en din fra and­re en­he­ter enn dine egne. Det vil be­skyt­te mot lig­nen­de svin­del i frem­ti­den. Klikk på Kom i gang 3 og følg an­vis­nin­ge­ne. De­ret­ter er kon­to­en sik­ker.

1 2 Gå til sik­ker­hets­si­den hos Goog­le via kob­lin­gen un­der. Klikk på 1 pi­len ved Pass­ord 1 , og følg an­vis­nin­ge­ne for å end­re det. De­ret­ter går du til­ba­ke og klik­ker på pi­len ved totrinns­be­kref­tel­se 2 .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.