Shift

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS -

F8-funk­sjo­nen er som stan­dard de­ak­ti­vert i Win­dows 10 for at ma­ski­nen skal star­te ras­ke­re. I ste­det må du hol­de Shift-tas­ten nede når du vel­ger ”Omstart” i Win­dows. Da star­tes ma­ski­nen med ”Avan­sert start”, der du kan vel­ge sik­ker mo­dus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.