Slik sø­ker du mer ef­fek­tivt i Win­dows

Komputer for alle (Norway) - - LES I NESTE NUMMER -

Den ny­es­te opp­da­te­rin­gen av Win­dows 10 gjør det en­de­lig mu­lig å søke et­ter fi­ler på hele ma­ski­nen. Her blir du kjent med alle de nye mu­lig­he­te­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.