Et hacker­fiendt­lig pro­gram

Komputer for alle (Norway) - - FORDELSSON­EN – EN DEL AV ABONNEMENT­ET -

Nå kan du ta det gans­ke kaldt hvis en hack­er får tak i en kon­fi­den­si­ell fil du har sendt med en epost el­ler et an­net mel­dings­pro­gram. Fi­len er nem­lig ubru­ke­lig uten det ret­te pass­or­det. Fi­le Pro­tect System kan kryp­te­re fi­le­ne dine slik at de ikke lar seg lese. Teg­ne­ne i fi­le­ne set­tes sam­men etter et sinn­rikt system – og det er bare du og den le­gi­ti­me mot­ta­ke­ren som får til­gang ved hjelp av pass­or­det, som må til for å gjø­re fi­le­ne les­ba­re.

Fi­len i vin­du­et kryp­te­res til det ugjen­kjen­ne­li­ge og kan ikke le­ses uten rik­tig pass­ord.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.