Hua­wei lan­se­rer ny topp­mo­dell

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

Ki­ne­sis­ke Hua­wei har nett­opp lan­sert den nye topp­mo­del­len Ma­te 30 Pro. Pro­ble­met er bare at han­dels­kri­gen med USA be­tyr at man ikke har til­gang til Goog­le Play Bu­tikk på te­le­fo­nen. Der­for an­be­fa­ler vi at du vel­ger en an­nen te­le­fon til kon­flik­ten er løst.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.