Opp­da­te­ring gir tre­ge­re pc

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

Win­dows 10-opp­da­te­rin­gen KB4512941 har ført til pro­ble­mer for mil­lio­ner av Win­dows-bru­ke­re. Den lil­le opp­da­te­rin­gen skal egent­lig bare løse et pro­blem med den di­gi­ta­le as­sis­ten­ten Cortana, men leg­ger be­slag på opp­til 40 pro­sent av pro­ses­sor­kraf­ten. Micro­soft har nett­opp sendt ut en opp­da­te­ring som ret­ter fei­len på be­rør­te pc-er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.