Ditt eget kunst­gal­le­ri

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

Meu­ral Can­vas II fra Net­gear er en di­gi­tal bil­de­ram­me ut­over det van­li­ge. Wi-Fi-ram­men har nem­lig ”di­rekte­lin­je” til et gal­le­ri med over 30 000 be­røm­te kunst­verk som du kan veks­le mel­lom fort­lø­pen­de. Pri­sen for ram­men blir na­er­me­re 5000 kro­ner, men så er den også på 27 tom­mer og kan også bru­kes til bil­der av barne­bar­na.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.