Face­bo­ok drop­per li­ker-tel­le­ren

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

I frem­ti­den kan ikke de som le­ser Face­bo­ok­inn­leg­ge­ne dine se hvor po­pu­la­ere inn­leg­ge­ne er. Face­bo­ok har pla­ner om å skju­le den så­kal­te li­ker-tel­le­ren, som alt­så vi­ser hvor man­ge som ”li­ker” inn­leg­get. Tal­let vil kun va­ere syn­lig for den som har lagt ut inn­leg­get. Til­ta­ket skyl­des et øns­ke om å re­du­se­re mob­bing og jak­ten på opp­merk­som­het.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.