IPhone med fle­re ka­me­ra­er

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

≡ App­le er kla­re med de ny­es­te iPhone­mo­del­le­ne, som både byr på nye ka­me­ra­er og en ny, vann­tett de­sign. I tråd med iPhone­lan­se­rin­ge­ne de sis­te åre­ne pre­sen­ter­te App­le i år hele tre for­skjel­li­ge ver­sjo­ner av den nye mo­bi­len: iPhone 11, iPhone 11 Pro og iPhone 11 Pro Max. App­les mins­te og ri­me­ligs­te mo­dell, iPhone 11, har fått to ho­ved­ka­me­ra­er, mens de to stør­re og dy­re­re mo­del­le­ne har hele tre ka­me­ra­er.

Selv om den nye iPhone 11 kos­ter litt mind­re enn fjor­årets inn­stegs­mo­dell, er det fort­satt snakk om luk­sus­pro­duk­ter – også pris­mes­sig: iPhone 11 kos­ter fra 8490 kro­ner, iPhone 11 Pro fra 11 990 kro­ner og iPhone 11 Pro Max star­ter på 12 990 kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.