344 000 000 000 kro­ner i pen­sjon

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

Da grunn­leg­ge­ren av den ki­ne­sis­ke it-gi­gan­ten Ali­ba­ba, 54 år gam­le Jack Ma, ny­lig trakk seg til­ba­ke, var han god for over 38 mil­li­ar­der dol­lar (cir­ka 344 mil­li­ar­der kro­ner). Ali­ba­ba ble stif­tet av Jack Ma i1999. Før det ar­bei­det han som en­gelsk­la­erer og tur­guide.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.