Slik be­skyt­ter du deg

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

Retadup-vi­ru­set kun­ne an­gri­pe pc-er uten vi­rus­be­skyt­tel­se. Der­for unn­går du at din egen data­ma­skin blir ram­met av lig­nen­de vi­rus ved å in­stal­le­re et godt anti­vi­rus­pro­gram. Vi an­be­fa­ler gra­tis­pro­gram­met Avast An­ti­vi­rus. Du fin­ner det i sik­ker­hets­pak­ken i For­dels­so­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.