Jeg får ikke end­ret vo­lum og lys­styr­ke

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

Mys­te­ri­et:i Jeg får ikke end­re på lyd- el­ler lys­styr­ken, selv om iko­ne­ne på tas­te­ne øverst på den baer­ba­re ma­ski­nen in­di­ke­rer at jeg kan tryk­ke på dem for å gjø­re nett­opp det. Hvor­for?

For­kla­rin­gen:i Det er snakk om de så­kal­te funk­sjons­tas­te­ne. De må gjer­ne ak­ti­ve­res ved at du hol­der Fn-tas­ten i tas­ta­tu­rets ne­ders­te venst­re hjør­ne nede mens du tryk­ker på dem.

Løs­nin­gen:i

Det er den­ne tas­ten du må hol­de nede for å ak­ti­ve­re funk­sjons­tas­te­ne på tas­ta­tu­ret. De­ret­ter bør du lett kun­ne jus­te­re blant an­net lys og lyd på ma­ski­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.