Hvor­for vir­ker ikke tall­tas­te­ne?

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

Mys­te­ri­et:i Muse­pe­ke­ren gjør noen vold­som­me byks når jeg tryk­ker på tas­te­ne på tall­tas­ta­tu­ret til høy­re for bok­stav­tas­te­ne. Der­imot kom­mer det ald­ri tall på skjer­men, ver­ken i tekst­do­ku­men­ter el­ler i regne­ark.

For­kla­rin­gen:i Du har nok kom­met til å tryk­ke på NumLock og der­med de­ak­ti­vert tall­tas­te­ne. Der­for fun­ge­rer tas­te­ne på tall­tas­ta­tu­ret i ste­det som eks­tra pil­tas­ter. Løs­nin­gen:i Tas­ten NumLock el­ler NUM, el­ler hva den måt­te he­te på tas­ta­tu­ret ditt, sit­ter øverst til venst­re ved tall­tas­te­ne. Trykk på den – så kan du igjen skri­ve tall.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.