Hvor er de tråd­løse nett­ver­ke­ne?

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

Mys­te­ri­et:i Ma­ski­nen min skal kob­le seg auto­ma­tisk til det tråd­løse nett­ver­ket, men i Win­dows ser jeg ikke len­ger et enes­te tråd­løst nett­verk, ver­ken mitt eget el­ler na­bo­ens. Jeg vet at ru­te­ren fun­ge­rer som den skal, si­den jeg fort­satt kan kob­le meg på fra mo­bi­len el­ler nett­bret­tet. Hva har skjedd?

For­kla­rin­gen:i Den van­ligs­te for­kla­rin­gen er at nett­verkskor­tet i ma­ski­nen er slått av. I så fall er det bare å slå det på igjen. Det er som re­gel snakk om en fy­sisk knapp du har kom­met borti, el­ler en funk­sjons­tast (fn-tast) som du må tryk­ke på. Løs­nin­gen:i Du må fin­ne og tryk­ke på en tast som den­ne på tas­ta­tu­ret. Iko­ne­ne va­rie­rer fra pc til pc. Er det ikke mu­lig å fin­ne en knapp som lig­ner, kan det va­ere en fy­sisk knapp på selve ka­bi­net­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.