In­gen lyd fra pc-høyt­ta­ler­ne

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

Mys­te­ri­et:i Selv om jeg skrur opp ly­den helt, hø­rer jeg ikke et pip fra pc-høyt­ta­ler­ne. De er stil­le som i gra­ven en­ten jeg ser en vi­deo på net­tet el­ler prø­ver å lyt­te til mu­sikk.

For­kla­rin­gen:i I Win­dows 10 må du vel­ge hvor ly­den skal av­spil­les fra – og det er fort gjort å vel­ge feil ut­gang. Det er det imid­ler­tid lett å ord­ne ved å klik­ke på høyt­ta­leri­ko­net på opp­ga­ve­lin­jen.

Velg høyt­ta­le­re 3 ved 2 å klik­ke på dem. Nå bør ly­den va­ere til­ba­ke.

1 Klikk på høyt­ta­leri­ko­net 1 til høy­re på opp­ga­ve­lin­jen, og klikk på den lil­le pi­len 2 i me­ny­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.