Hvor­for he­ter den vik­tigs­te dis­ken C?

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

Mys­te­ri­et:i Jeg har ald­ri for­stått hvor­for den pri­ma­ere hard­dis­ken, alt­så den Win­dows er in­stal­lert på, he­ter C i ste­det for A. Er det bare en til­fel­dig­het, el­ler fin­nes det en for­kla­ring bak val­get av bok­stav?

For­kla­rin­gen:i Det er fak­tisk en grunn til at disk C he­ter det den gjør. Opp­rin­ne­lig had­de ikke data­ma­ski­ner hard­dis­ker, men i ste­det to dis­kett­sta­sjo­ner. De het hen­holds­vis A og B, så da hard­dis­ken ble en fast del av ma­ski­nen, fikk den na­tur­lig nok sta­sjons­bok­stav C. Det nav­net har hengt ved si­den – selv om dis­kett­sta­sjo­ner hø­rer for­ti­den til.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.