Noen vi­deo­er kan ikke spil­les av

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

Mys­te­ri­et:i Jeg har nor­malt in­gen pro­ble­mer med å se vi­deo­er i Win­dows’ egen medie­spil­ler, men av og til nek­ter den li­ke­vel å vise en vi­deo. I ste­det får jeg vite at det mang­ler en ”ko­dek”, men hva i all ver­den er det?

For­kla­rin­gen:i Kode­ker er små verk­tøy ma­ski­nen bru­ker til å kode og de­ko­de lyd og vi­deo. De gjør det mu­lig for medie­spil­le­ren å spil­le for­skjel­li­ge for­ma­ter, og de må ofte las­tes ned som til­legg til medie­spil­le­ren i Win­dows hvis du vil ha mu­lig­he­ten til å se alle vi­deo­fil­for­ma­ter.

Medie­spil­le­ren VLC er i stand til å spil­le av stort sett alle lyd- og vi­deo­fi­ler. Du kan las­te den ned fra For­dels­so­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.