2 Fi­le­ne kryp­te­res og blir ule­se­li­ge for uved­kom­men­de

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

Der­for las­ter vi ned og in­stal­le­rer pro­gram­met Fi­le System Pro­tect fra For­dels­so­nen. Ved hjelp av det­te pro­gram­met og et pass­ord gjør vi de to fi­le­ne ule­se­li­ge for and­re enn den ret­te mot­ta­ke­ren. Hvis hacke­re el­ler and­re får tak

i fi­le­ne og for­sø­ker å åpne dem, vil de en­ten se en feil­mel­ding el­ler en kom­plett ube­gri­pe­lig se­rie av mer­ke­li­ge tegn. Nå er vi klar til å sen­de fi­le­ne til mot­ta­ke­ren. And­re som prø­ver å åpne dem, får lang nese.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.