Sam­sung Space Mo­ni­tor

Komputer for alle (Norway) - - TEST -

Sam­sung Space Mo­ni­tor er først og fremst in­ter­es­sant på grunn av den smar­te fes­te­an­ord­nin­gen som tar mi­ni­malt med plass.

Spe­si­fi­ka­sjo­ner:

Stør­rel­se: 31,5 tom­mer Opp­løs­ning: 3840 x 2160 piks­ler For­mat: 16:9

Til­kob­lin­ger: HDMI, Mi­ni Dis­play­Port Høyt­ta­le­re: Nei

Ul­tra HD­opp­løs­ning Prak­tisk opp­heng Bare én ka­bel til skjer­men

Bare to skjerm­til­kob­lin­ger 4444 kr

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.