3 Fa­vo­rit­ter

Komputer for alle (Norway) - - TEST - Sam­men­lign pro­duk­ter på: www.kom­pu­ter.no/test­so­nen

Skri­ve­re Selv om du bare har be­hov for å skri­ve ut en bil­lett i ny og ne, er det fort­satt vans­ke­lig å kla­re seg helt uten en skri­ver. Her er tre av de bes­te.

Ca­non Pix­ma TS6250 Tes­tet i num­mer 13/2019

Blekk­skri­ver­ne fra Ca­non har sett gans­ke like ut i en år­rek­ke, og Pix­ma TS6250 hol­der sti­len: en kom­pakt sak i svart plast der alle pa­pir­skuf­fer og be­tje­nings­pa­ne­let kan klap­pes helt sam­men.

999 kr

HP La­serJet Pro MFP M28W Tes­tet i num­mer 16/2019

Er du blant dem som ikke skri­ver ut bil­der, men vil ha en en­kel og vel­fun­ge­ren­de skri­ver som bare vir­ker når du har be­hov for å skri­ve ut et tekst­do­ku­ment el­ler en fly­bil­lett? Da er den­ne skri­ve­ren fra HP det per­fek­te val­get. Den ras­ke la­ser­skri­ve­ren le­ve­rer syl­skar­pe tekst­ut­skrif­ter.

999 kr

Ep­son Pre­mi­um XP-7100 Tes­tet i num­mer 13/2019

Ep­son Pre­mi­um XP-7100 er en blek­k­skri­ver som langt på vei lyk­kes med å ri to hes­ter: Den har alle funk­sjo­ner man kan øns­ke seg i en skri­ver til hjemme­kon­to­ret, sam­ti­dig som den er en gans­ke ha­bil fo­to­skri­ver med en eks­tra, svart blekk­pa­tron for foto­ut­skrif­ter.

1733 kr

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.