Følg fug­le­nes flukt over hele ver­den

Komputer for alle (Norway) - - TEST -

Med ap­pen Ani­mal Track­er kan du føl­ge fug­le­nes ferd rundt om i ver­den. Ap­pen er ut­vik­let av Max Planck Insti­tute for Or­nit­ho­lo­gy, som mer­ker fug­ler for å bli kjent med trekk­ru­te­ne de­res. Det kan du få gle­de av med den­ne ap­pen. Skul­le du tref­fe på en av de mer­ke­de fug­le­ne ute i na­tu­ren, kan du også hjel­pe Max Planck Insti­tute ved å for­tel­le dem hvor du så fug­len og hva den gjor­de. Det kan du selv­føl­ge­lig gjø­re di­rek­te i ap­pen.

Ani­mal Track­er vi­ser hvor trekk­fug­le­ne er. Du kan også inn­rap­por­te­re fug­ler du ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.