Følg li­vet i fugle­kas­sen

Komputer for alle (Norway) - - TEST - Www.kom­pu­ter.no/fugle­ka­me­ra

Selv­føl­ge­lig kan det va­ere fan­tas­tisk å føl­ge med på hvor­dan fug­le­ne flyr til og fra fugle­kas­sen. Ikke minst når un­ge­ne for­la­ter re­det. Vil du gjer­ne kom­me enda na­er­me­re og se hva som skjer in­ne i selve fugle­kas­sen, er et ka­me­ra løs­nin­gen. Med det­te ka­me­ra­et fra Gre­en Feathers kan du til og med føl­ge med di­rek­te fra mo­bi­len el­ler på data­skjer­men via Wi­Fi.

Med et ka­me­ra i fugle­kas­sen kan du føl­ge hver­da­gen til en fugle­fa­mi­lie. Ka­me­ra­et fås i en pak­ke sam­men med alt til­be­hør du tren­ger for å kom­me i gang.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.