Kom na­er­me­re med mo­bi­len

Komputer for alle (Norway) - - TEST -

Den­ne smar­te kik­ker­ten fra Go­sky gjør det mu­lig å mon­te­re mo­bil­te­le­fo­nen rett på kik­ker­ten. Der­med kan du se fug­le­ne på na­ert hold og ta bil­de av dem hvis du ser en sjel­den art. Det er lett å til­pas­se det med­føl­gen­de fes­tet som bru­kes til å kob­le sam­men kik­kert og mo­bil, slik at det pas­ser godt også til din mo­bil. Fes­tet er lett å ta av igjen hvis du vil bru­ke kik­ker­ten som en helt van­lig kik­kert. KIK­KER­TEN FIN­NER DU PÅ: www.kom­pu­ter.no/go­sky

Med den smar­te kik­ker­ten fra Go­sky ser du fug­le­ne på na­ert hold og kan ta bil­de av dem med mo­bi­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.