Alle fug­ler små de er …

Komputer for alle (Norway) - - TEST -

Nå er vel strengt tatt noen av dem gans­ke sto­re, men ap­pen What Bird gir uan­sett god over­sikt over fugle­li­vet rundt deg. Du kan også ta opp fugle­san­gen og få svar på hvil­ken fugl du hø­rer. Ap­pen er både gra­tis og norsk, nav­net til tross.

2 Ap­pen gir raskt over­sikt over de van­ligs­te nors­ke fugle­ar­te­ne. Nå kan du tryk­ke på en av de 2 for­skjel­li­ge ar­te­ne 2 for å lese mer og høre hvor­dan den syn­ger.

1 1 Åpne ap­pen og trykk på FUGLEBOK 1 .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.