MÅLINGER

Komputer for alle (Norway) - - WI-FI 6-RUTERE -

De fire ru­ter­ne ble tes­tet med den nye Wi-Fi 6-adap­te­ren In­tel AX200 på data­ma­ski­ner med 2,5 Gb/s Ether­net-til­kob­ling. Vi kon­fi­gu­rer­te ru­ter­ne for mak­si­mal ytel­se og mål­te topp­has­tig­he­ten mel­lom Wi-Fi og den ras­kes­te ka­bel­til­kob­lin­gen ru­ter­ne til­lot.

Også Wi-Fi til Wi-Fi-has­tig­he­ten ble målt med In­tel AX200-adap­te­re, før vi av­run­det med en stress­test med ti sam­ti­di­ge for­bin­del­ser. Alle has­tig­hets­tes­te­ne ble ut­ført på 1–2 me­ters av­stand, med 5 GHz-bån­det satt til en bånd­bred­de på 160 MHz. Rekke­vid­den ble målt på 2,4 GHz-bån­det. Vi be­nyt­tet en rek­ke måle­punk­ter på lang­si­den av et stort hus og vi­de­re ut i det fri. På hvert punkt mål­te vi om det var mu­lig å få en sta­bil for­bin­del­se med en bruk­bar has­tig­het.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.