Slik flyt­ter du et pro­gram til­ba­ke igjen

Komputer for alle (Norway) - - WI-FI 6-RUTERE -

Vil du flyt­te et pro­gram til­ba­ke igjen – hvis du ang­rer el­ler vil av­instal­le­re det – kan du også gjø­re det. Her ser du hvor­dan.

5 6 Klikk på Brow­se … 4 , 3 og velg den opp­rin­ne­li­ge plas­se­rin­gen ved Goog­le 5 un­der Pro­gram­fi­ler . Klikk 6 på OK . 7 7 4

2 Åpne Fol­derMo­ve Free, klikk på Brow­se … 2 , og velg pro­gram­map­pen fra den nye de­sti­na­sjo­nen som du flyt­tet den til tid­li­ge­re. Klikk på OK 3 .

1 Først må du slet­te den snar­vei­en 1 pro­gram­met opp­ret­tet på den opp­rin­ne­li­ge plas­se­rin­gen. I det­te til­fel­let Goog­le Earth Pro­map­pen på C­dis­ken . 1

5 Nå kan du even­tu­elt vel­ge å slet­te den nye snar­vei­en pro­gram­met har lagd, da den ikke len­ger skal bru­kes.

8

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.