Det­te må du ha for å kom­me i gang

Komputer for alle (Norway) - - WI-FI 6-RUTERE -

As­sis­ten­ten kan in­stal­le­res på de fles­te en­he­ter med An­d­roid el­ler iOS. Her ser du om Goog­le As­sis­tent fin­nes til te­le­fo­nen din.

1 På te­le­fo­nen må du 1 fin­ne et ikon som he­ter Inn­stil­lin­ger 1 . Det ser som re­gel ut som et tann­hjul el­ler lig­nen­de.

De­ret­ter blar du til 2 du kom­mer ne­derst i inn­stil­lin­ge­ne. Trykk på Om te­le­fo­nen , Om nett­bret­tet 2 el­ler System.

Se un­der An­d­roid-ver­sjon 3 3 . Er tal­let 5.0 el­ler høy­ere (her er det 9) 4 , kan du in­stal­le­re Goog­le As­sis­tent. Har du iPhone, må den ha iOS 10.0 el­ler ny­ere.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.