Si ”God mor­gen” til te­le­fo­nen

Komputer for alle (Norway) - - TIPS -

Sier du ”God mor­gen” til Goog­le Asis­stent, kvit­te­rer den di­gi­ta­le as­sis­ten­ten med å gi deg da­gens va­er­var­sel og de vik­tigs­te ny­he­te­ne. Der­med er du godt for­be­redt for da­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.