Plan­leg­ging

Komputer for alle (Norway) - - TIPS -

Alar­mer: ”Vekk meg klok­ken 7.”

Tra­fikk: ”Hvor­dan er tra­fik­ken til job­ben?”

På­min­nel­ser: ”Minn meg på å vas­ke kla­er når jeg kom­mer hjem.”

Fly­ti­der: ”Er fly­et mitt i rute?”

Bord­be­stil­ling: ”Bes­till bord på Mr. In­dia i nes­te uke.”

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.