As­sis­ten­ten fin­ner sva­ret for deg

Komputer for alle (Norway) - - TIPS -

Va­e­ret: Mat: ”Finn ”Hvor­dan en piz­ze­ria blir va­e­ret i naer­he­ten.” i dag?”

Åp­nings­ti­der: åpent hos Kiwi?” ”Er det fort­satt

Na­vi­ge­ring: ”Finn vei­en hjem.”

Ut­reg­nin­ger: ”Hva er 20 pro­sent av 80?”

Ord­bok: ”Hva be­tyr ’ety­mo­lo­gisk’?”

Over­set­tel­ser: ”Hvor­dan sier man ’God dag’ på fransk?”

Søk: ”Søk etter ide­er til som­mer­fe­rien.”

Svar fra net­tet: ”Hvor­dan fjer­ner man vin­flek­ker fra et tep­pe?”

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.