Slik kom­mer du i gang

Komputer for alle (Norway) - - TIPS -

Det er lett å in­stal­le­re Fol­derPain­ter og set­te ny far­ge på Win­dows-map­pe­ne. Her vi­ser vi hvor­dan du gjør det.

1 Last ned pro­gram­met. Dob­belt­klikk på Fol­derPain­ter.exe 1 , og velg Pakk ut alle 2 . www.kom­pu­ter.no/1719

3 Høyre­klikk på en map­pe i ut­fors­ke­ren og velg Chan­ge Fol­der Icon 4 for å end­re far­gen på den. Nå kan du vel­ge ny far­ge på map­pen fra lis­ten til høy­re.

Far­gen end­res øye­blik­ke­lig. Vil 4 du se­ne­re gå til­ba­ke til den opp­rin­ne­li­ge far­gen, er det bare å høyre­klik­ke på map­pen og vel­ge De­fault Fol­der Icon.

2 Nå star­ter pro­gram­met. Klikk på Add to Menu 3 . Så snart du har klik­ket, er pro­gram­met in­stal­lert på pc-en og klart til bruk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.