DET BES­TE FRA SPØR OSS-FO­RU­MET

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS -

Her har vi sam­let de bes­te spørs­må­le­ne fra Kom­pu­ter for al­les Spør oss-fo­rum, der bladets abon­nen­ter får hjelp med tek­nis­ke pro­ble­mer.

Be­søk Spør oss-fo­ru­met på: www.kom­pu­ter.no/fo­rum

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.