Hvil­ket pro­gram kan fjer­ne en tro­jansk hest?

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS -

Jeg har lest en del om tro­jans­ke hes­ter, alt­så vi­rus som man blir lurt til å ak­ti­ve­re på ma­ski­nen. Nå lu­rer jeg på hvil­ket pro­gram man skal bru­ke for å bli kvitt sli­ke vi­rus. Kan jeg bru­ke et hvil­ket som helst anti­vi­rus­pro­gram?

SVAR Ja, alle van­li­ge anti­vi­rus­pro­gram­mer, som Win­dows De­fen­der, Avast, Kas­per­sky og Bit­de­fen­der, kan iden­ti­fi­se­re og eli­mi­ne­re en tro­jansk hest. Tek­nisk sett er det ikke noe spe­si­elt ved en tro­ja­ner. Den vik­tigs­te for­skjel­len fra and­re vi­rus er at man blir lok­ket til å ak­ti­ve­re dem – de sprer seg ikke auto­ma­tisk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.