Win­dows nek­ter meg å in­stal­le­re pro­gram­mer

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS -

Kan det vir­ke­lig va­ere rik­tig at Win­dows 10 på en helt ny Le­no­vo-pc blok­ke­rer in­stal­le­ring av and­re pro­gram­mer enn dem som lig­ger i Win­dows Sto­re? Jeg har ad­mi­ni­stra­tor­ret­tig­he­ter, men får uan­sett ikke lov til å in­stal­le­re for ek­sem­pel nett­le­se­ren Chro­me el­ler kon­tor­pak­ken Li­breOffice.

SVAR Win­dows 10 er til­syne­la­ten­de satt opp til bare å in­stal­le­re pro­gram­mer fra Micro­soft Sto­re og ikke fra van­li­ge nett­si­der. Det er lett å end­re.

1 2 1 Høyre­klikk på start­knap­pen 1 og velg Ap­per og funk­sjo­ner 2 .

3 I ned­trekk­s­me­ny­en øverst vel­ger du Hvor som 2 helst 3 . Det be­tyr at du har lov til å las­te ned og in­stal­le­re pro­gram­mer fra and­re ste­der enn Micro­soft Sto­re – og der­med er pro­ble­met løst.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.