Hvor­dan lese eld­re bla­der di­gi­talt

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS - www.kom­pu­ter.no/0419

Jeg bru­ker Wype-ap­pen til å lese Kom­pu­ter for alle di­gi­talt, men nå er jeg ute etter en ar­tik­kel fra blad 4/2019. Det fin­ner jeg ikke i Wype, så hva nå?

I Wype fin­ner du de sis­te ti ut­ga­ve­ne av Kom­pu­ter for alle. Der­for lig­ger ikke 4/2019 der len­ger. I vår­es be­gyn­te vi imid­ler­tid å leg­ge ut ar­tik­ler som PDF-fi­ler i For­dels­so­nen, og blad num­mer 4 var fak­tisk det førs­te. For å fin­ne ar­tik­le­ne må du gå til kob­lin­gen un­der. Hvis du er på jakt etter et ny­ere blad, er li­ke­vel Wype (se guid­en til høy­re) en langt mer ef­fek­tiv løs­ning, for­di du kan bla i ut­ga­ve­ne. Va­er klar over at Wype også fin­nes som app til både iOS og An­d­roid.

1 1 Gå til Kom­pu­ter for alle på Wype via kob­lin­gen un­der. Klikk på ut­ga­ven du vil lese 1 . www.kom­pu­ter.no/kom­pu­ter­wype

5 6 3 Nå kan du lese blade­ne. Bla frem og til­ba­ke med pi­le­ne 5 , og gå til­ba­ke til over­sik­ten via kob­lin­gen Til­ba­ke 6 . 5

3 2 4 Nå må du log­ge på med 2 det tisif­re­de abon­ne­ments­num­me­ret 2 samt post­num­me­ret 3 . Klikk på Inn­log­ging 4 .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.