Di­gi­ta­li­se­ring av tekst

Komputer for alle (Norway) - - LES I NESTE NUMMER -

På få mi­nut­ter kan du trek­ke ut tekst av pa­pir­do­ku­men­ter, slik at du kan job­be vi­de­re med den på skjer­men. Vi for­kla­rer hvor­dan.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.