Komputer for alle (Norway) : 2019-11-08

DEN SIKRE SIDEN : 17 : 17

DEN SIKRE SIDEN

Løsningen:i 17 KOMPUKTOEM­RPFUOTRERA­LFLO E R1A7 L❚L❚E201■9 WWW..KOMPUTER.NDOK Foto: Shuttersto­ck 2 5 6 6 , 1 3 4

© PressReader. All rights reserved.