Komputer for alle (Norway) : 2019-11-08

DEN SIKRE SIDEN : 19 : 19

DEN SIKRE SIDEN

50 Løsningen:i 2 Insert 19 KOMPUKTOEM­RPFUOTRERA­LFLO E R1A7 L❚L❚E201■9 WWW..KOMPUTER.NDOK Foto: Shuttersto­ck 1 3

© PressReader. All rights reserved.