Komputer for alle (Norway) : 2019-11-08

TEST : 31 : 31

TEST

9,1 7,4 31 KKOOMMPPUU­TTEERRFFOO­RRAALLLLE 1157 20196 E ■❚ WWW..KOMPUTER.NDOK Nextbase 522GW Skarpe og gode opptak Fungerer med telefonen Vanskelig å montere pent 2495 kr KOMPUTER FOR ALLE Sandberg Wireless Numeric Keypad 2 Gode taster Enkelt oppsett Står ikke stødig 169 kr KOMPUTER FOR ALLE

© PressReader. All rights reserved.