Komputer for alle (Norway) : 2019-11-08

TEST : 36 : 36

TEST

Du kan også bruke kikkerten uten mobiltelef­on, hvis du har behov for det. 36 KOMPUTER FOR ALLE 17■❚ 2019 WWW..KOMPUTER.NDOK

© PressReader. All rights reserved.