Komputer for alle (Norway) : 2019-11-08

TIPS : 58 : 58

TIPS

58 KOMPUTER FOR ALLE 17 2019 ❚ WWW.KOMPUTER.NO og på Trykk på Play Butikk 1 1 Android-telefonen for å laste ned Google Assistent. 4 på Nå er appen installert på 3 telefonen. Du åpner Google Assistent ved å trykke på ikonet 4 . 1 2 2 Søk etter Google Assistent 2 , klikk på Installer Installer igjen. I Android kan du 4 også åpne Google Assistent ved å holde fingeren nede på Hjem-knappen 5 på telefonen. Du har altså alltid tilgang til Google Assistent, selv om du er inne i en annen app. 3 3 5

© PressReader. All rights reserved.