Komputer for alle (Norway) : 2019-11-08

SPØR OSS : 67 : 67

SPØR OSS

KKOOMMPPUU­TTEERRFFOO­RRAALLLLE 1187 20196 67 E ■❚ WWW..KOMPUTER.NDOK Har du et tips, kan du skrive til oss i kategorien ”Gi oss dine beste tips” i Spør oss-forumet. Kommer tipset i bladet, får du en premie. Anders Gregersen fikk et Sandberg Home ´n Street Headset. www.komputer.no/forum

© PressReader. All rights reserved.