Komputer for alle (Norway) : 2019-11-08

SPØR OSS : 73 : 73

SPØR OSS

EKSTRA FOR ABONNENTER: 1 4 HSaevistte­drudmuamrk­aerrkerriV­nAgRvSeLdE­GOIVMMNIYG­E SBVEASRKEV­DIAOEMPONS­YTE, SfåVrAdRuV­eIAn mEMelAdIiL­n,gfår di iunnebnomk­saeiln, nårrderteh­rakrokmomm­eteettssvv­aarr på dspitøsrps­møråglsemt dåilt.t. 73 KOMPUTER FOR ALLE 17 2019 ❚ WWW.KOMPUTER.NO SÅ LID K AF NÅ F RÅD RUD U H JA E E L LP PM TI ELD DINE PC-PROBLEMERN­E EHrardudus­toøpdptdpa­åget pertopbrlo­ebmleimWii­ndows eWllienrdp­oåwdsienll­pecr,mtaebdlept­ce,lnleerttmb­orebtitl,eller smoombidl usoimkkdeu­seiklvkeka­knlalrøesr­eå? lSøåsestsi­el levt? sNpåøhrgar­smviållapn­åseSrpt øSrpgøor sosFso-rfuomru.met i HNeorgseid­edteterras­ntdorreshu­jkaeslepss­omi Smverliaeg­eseorge oDganvmora­ersks. uDpept obretteyrr­eaktlarndt­irleathfje­ålpd-ig vsiodmerme.eDl est erregorgat­visåraet gsetinlleb­rsupkøerrg-smstøålttp­eåeSr pkølargreo­tsilFåofrå­umde, gh visdere. dDueteerra­gbroantins­eåntsptiål­leKospmøpr­usmteår l fpoårSapll­øer. Mosesr-efoernudm9­e.t30fo0rpdc­e-g psoromblae­bmoenrner earllpeåre­de løst! Komputer for alle. www.komputer.no/forum www.komputer.no/forum STILL ET SPØRSMÅL Så nleetmt etredredte: tL:oLgoggiinn­ndppååSppø­ørrgosossF­forrume,to, gogvaeklig­kkmpeåd deettkolim­k rdåedteotm­soråmpdea,ssder bpeastseti­rl sbpeødrsst­mtiål ldeit dsiptøt r–gsfomr ål e–kfsxe”mSpikekl e”rShiekdk”e.rhKelitk”.sKålpikåkN­pYåTNEYMTT­NE EfoMroNvEe­nø,vsekrsritv, sdkitrisvp­søprgørssm­måållietei­kstfeltekt,sotfgelktl­eikt,poågSkEliN­kkD.på SEND. FINN SVARET Last ned PeaZip og en guide fra www.komputer.no/1719

© PressReader. All rights reserved.