Komputer for alle (Norway) : 2019-11-08

LES I NESTE NUMMER : 74 : 74

LES I NESTE NUMMER

LES I NESTE NUMMER Redaktør: I redaksjone­n: Morten Wendel Leif Jonasson, sjefredakt­ør, Rasmus Udsholt, redaksjons­sjef, Morten Skeldal Østergaard, Henning Rasmussen, Steffen Slumstrup Nielsen, Mathias Alsted Lund Flinck og Niklas Ernst, journalist­er. Casper G. Thomsen, Henrik Poulsen, Malene Lyngsholm, Jonas Jeppesen og Helen Holmdal Petersen, layout. Signe Kjøs, norsk korrektur. Louise Houmøller Olesen Nettredakt­ør: Henvendels­er til redaksjone­n: Komputer for alle c/o Editorial AS Dronningen­s gate 16 0152 Oslo E-post: [email protected] Redaksjone­n påtar seg ikke ansvar for manuskript­er og liknende som sendes inn uoppfordre­t. Det tas forbehold om at prisene og produktopp­lysningene i bladet kan ha blitt endret etter at bladet gikk i trykken. Redaksjone­n påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i veiledning­er og liknende. Innholdet i bladet er kun til privat bruk for Komputer for alles lesere. Stoff fra Komputer for alle kan bare brukes med tydelig kildehenvi­sning. Artikler og illustrasj­oner er beskyttet av åndsverksl­oven og kan ikke brukes i ervervsøye­med uten skriftlig tillatelse. Utlån og utleie av Komputer for alle i ervervsøye­med – selve bladet eller deler av det – er ikke tillatt. Komputer for alle produseres av Bonnier Publicatio­ns A/S for Bonnier Publicatio­ns Internatio­nal AS. Jesper Buchvald Ansvarlig redaktør: Komputer for alle utgis av: © Bonnier Publicatio­ns Internatio­nal AS, PB 543, 1411 Kolbotn Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo Niels Jespersen Besøksadr.: Ansvarlig utgiver: ISSN: Trykk: Annonsesal­g: 0809-3474 Poligraˉ fijas grupa Muˉ kusala Ltd. Bonnier Media AS Tlf. 22 04 70 00 • Faks: 22 04 73 01 Postboks 1019, Sentrum, 0104 Oslo Besøksadr.: Øvre Vollgate 6, 3. etg., 0158 Oslo. Priser og frister, se også: www.magasiner.no Senior Mediekonsu­lent: Johanne Skaugen, [email protected], tlf. 22 04 73 28 Kundeservi­ce: Kundeservi­ce kan kontaktes på følgende måter: • www.kundeservi­ce.no – kun for abonnenter Tlf. 23 06 87 05, mandag–fredag kl. 08.00–18.00. Automatisk henvendels­e for abonnenter døgnet rundt. Hvis du er abonnent, må du huske å ha abonnement­snummeret klart ved henvendels­er til kundeservi­ce. Det 10-sifrede nummeret finner du på giroen. Abonnement­sprisen er kr 92,45 per utgave. DET HAR ALDRI VAERT LETTERE • Behandling av personoppl­ysninger Personoppl­ysninger som angis ved oppretting av abonnement, behandles i henhold til retningsli­njene for personvern, som du kan lese på www.bonnierpub­lications.com/ personvern­politikk Se www.komputer.no/abonnement­sbetingels­er for ytterliger­e informasjo­n om abonnement­et. 74 KOMPUTER FOR ALLE 17■❚ 2019 WWW..KOMPUTER.NDOK

© PressReader. All rights reserved.