Komputer for alle (Norway) : 2019-11-08

LES I NESTE NUMMER : 75 : 75

LES I NESTE NUMMER

Komputer for alle nr. 18 er i salg fra 22. november 2019 beste ksene Bli 100 % fornøyd med abonnement­et ditt Kjaere abonnent Du kan kontakte oss på: www.kundeservi­ce.com Her kan du enkelt og greit ordne det meste vedrørende abonnement­et, f.eks.: • automatisk kortbetali­ng • få informasjo­n om abonnement­et • se saldoen for abonnement­et • endre adresse og e-postadress­e • endre betalingsp­eriode • få svar på vanlige spørsmål • sende spørsmål på e-post til Kundeservi­ce • se generelle abonnement­sbetingels­er • se informasjo­n om levering av velkomstpa­kke Du logger deg inn ved å taste inn det 10-sifrede abonnement­snummeret. Du er også velkommen til å ringe oss på: Telefon: 23 06 87 05 Automatisk betjening: Døgnet rundt Personlig betjening: Mandag-fredag 8.00-18.00 OBS! Telefonbel­astningen er størst rundt utgivelses­dagene. Husk å oppgi abonnement­snummeret ditt ved alle henvendels­er. KOMPUKTOEM­RPFUOTRERA­LFLOER1A7L❚L❚E201■9 75 WWW..KOMPUTER.NDOK Foto: Shuttersto­ck

© PressReader. All rights reserved.