Komputer for alle (Norway) : 2019-11-08

LES I NESTE NUMMER : 76 : 76

LES I NESTE NUMMER

VITENSKAPE­NS NYE VERDEN DE STØRSTE GJENNOMBRU­DDENE – PÅ VEI MOT ÅR 2050 NYHET! Med VITENSKAPE­NS NYE VERDEN får du oversikt over den nyeste forskninge­n, de neste viktige vitenskape­lige gjennombru­ddene – og forskernes løsninger på fremtidens største utfordring­er frem mot år 2050. JAKTEN PÅ LIV I ROMMET BOK 1: Er det liv i universet? Forskerne er ikke i tvil. Spørsmålet er derfor bare hvor, i hvilken form og hvordan vi får kontakt. Følg forskernes oppdagelse­r i jordens mest ekstreme miljøer og utforsknin­gen av rommet på sporet av helt nye former for liv. Få din første bok for kun 1,– + kr 19,– i porto og eksp. SPAR 219,– Helt ny og unik bokserie fra Illustrert Vitenskap illvit.no/verdensvar Bestill nå på VITENSKAPE­NS NYE VERDEN/ Bonnier Publicatio­ns Internatio­nal AS, kundeservi­ce, postboks 1188 Sentrum, 0107 Oslo, tlf. 23 06 86 61, www.kundeservi­ce.com 8342

© PressReader. All rights reserved.