INVASJONEN AV TSJEKKOSLOVAKIA

Kriger 1950-1995 - - INNHOLD -

De­mon­stran­ter ba­erer det tsjek­ko­slo­va­kis­ke flag­get for­bi en bren­nen­de sov­je­tisk strids­vogn i Pra­ha 20. au­gust 1968, etter at Sovjetunionen har in­va­dert lan­det. Tsjekkoslovakia var un­der mi­li­ta­er ok­ku­pa­sjon fram til 1991.

Foto: CIA (NARA)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.