YOM KIPPUR-KRIGEN

Kriger 1950-1995 - - INNHOLD -

Is­ra­elsk ar­til­le­ri fy­rer løs på sys­ris­ke stil­lin­ger den 12. ok­to­ber. Is­rael ble an­gre­pet av sine nabo­land den 6. ok­to­ber og måt­te kjem­pe en tofronts­krig. De mo­bil­ser­te raskt og slo Egypt og Sy­ria til­ba­ke i en se­rie med ras­ke og vold­som­me an­grep.

Foto: CIA

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.